clanak False

Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016).

26.01.2017.

Obavještavamo da čelnik tijela naručitelja Grada Zagreba, nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016).