clanak False

Obavijest o posebnim uvjetima

24.01.2018.

 Nakon pribavljanja lokacijske informacije, zainteresirana osoba može zatražiti obavijest od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete za određeni zahvat u prostoru na određenoj lokaciji, te o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona i/ili prostornog plana.

Uz upit se prilaže preslika katastarskog plana, te opis i prikaz zahvata u prostoru koji se namjerava provoditi. 

OBRAZAC ZAHTJEVA