clanak False

Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta

26.01.2018.

U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola, investitor može od upravnog tijela zatražiti obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta.

Obavijest sadrži podatke o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt, te o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona ili prostornog plana.

Zahtjevu se prilaže kopija katastarskog plana, te opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi. 

OBRAZAC ZAHTJEVA