clanak False

OBAVIJEST: Uvođenje pješačke zone na dijelu Masarykove i Preradovićeve ulice

11.09.2023.
Nakon uspostavljanja pješačkih zona u Staroj Vlaškoj i Maloj Martićevoj, od subote 16. rujna uspostavlja se nova pješačka zona u središtu grada na dijelu Masarykove ulice od Gundulićeve do Tesline ulice te na dijelu Preradovićeve od raskrižja sa Masarykovom i Teslinom do Berislavićeve ulice.
 
Uvođenjem pješačkih zona želi se poboljšati kvaliteta života stanarima u vidu smanjenja buke i zagađenosti te omogućiti svim građanima i našim gostima sigurno i nesmetano uživanje u vizurama užeg centra grada po uzoru na najrazvijenije zapadnoeuropske metropole.
 
Otvorenje ove zone dolazi u prigodnom trenutku kada obilježavamo Europski tjedan mobilnosti čime Zagreb trajno doprinosi zdravijem i alternativnom načinu kretanja te korištenju javnog gradskog prijevoza.
 

Radi omogućavanja redovnog pristupa u donji dio Preradovićeve koji nije u pješačkoj zoni, mijenja se dopušteni smjer kretanja Berislavićevom ulicom u koju će pristup ponovo biti sa istočne strane iz Gajeve ulice.
 
Dozvolu za pristup motornim vozilom u pješačku zonu sukladno Naredbi o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba mogu ishoditi:
  • fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni i osigurano parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu,
  • fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni u koju je ulazak zaštićen podiznim stupićima, a nemaju osigurano parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi kratkotrajnog pristupa stambenom objektu do najviše 30 minuta,
  • fizičke osobe koje nemaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni, a imaju u pješačkoj zoni u vlasništvu parkirališno mjesto u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu,
  • fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe koje u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu, odnosno na korištenju parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu,
  • zaposlenici i posjetitelji fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba koje u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu odnosno na korištenju parkirališna mjesta u garaži, radi ulaska i izlaska u garažu,
  • korisnici znaka pristupačnosti koji su zaposlenici fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba koji u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu odnosno na korištenju parkirališna mjesta u dvorištu, radi ulaska i izlaska u dvorište,
  • fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe koje obavljaju opskrbu.
 
Pojedinosti oko ishođenja dozvole za ulazak i kretanje motornih vozila pješačkim zonama te za to potrebna dokumentacija nalaze se na slijedećem linku:
Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba 12/192/2015/22)
 
Zahtjev za dozvolu pristupa predaje se u:
Gradski uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba
Sektor za promet, Trg Stjepana Radića 1 – PISARNICA
Kontakt - broj telefona: 01/610 1139