clanak False

Obilazak Gradske četvrti Črnomerec

25.09.2020.
U redovitom obilasku gradskih četvrti, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, predstavnicima Zagrebačkog holdinga, Mjesnih odbora i Vijeća Gradske četvrti, obišao je GČ Črnomerec.

U Mjesnom odboru Sveti Duh uređeno je sportsko i dječje igralište, dok je izgradnja novog igrališta planirana za iduću godinu u MO Medvedgrad kod Pongračevog dvorca. Također, u MO Ban Keglević su završeni radovi na novom dječjem igralištu u Međimurskoj ulici.   

„U dogovoru s Gradom krećemo u rekonstrukciju i obnovu ovih igrališta, a kada se odobri financiranje iz fondova EU tijekom iduća dva mjeseca, pokrenut će se radovi na kolektoru sliva Veliki potok. To će omogućiti spajanje na kanalizacijsku mrežu svih ulica u Mikulićima, na Fraterščici, Bijeniku i Lukšićima, a pritom ćemo napraviti i šetnicu uz Veliki potok“ rekao je predsjednik VGČ Črnomerec Josip Jelić.

U Mjesnom odboru Kustošija pokrenut je postupak ishođenja potrebnih dozvola za gradnju nove osnovne škole „Kustošija“.  

Kako je objasnila zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje Katarina Milković, idejni projekt je prvotno bio planiran kao rekonstrukcija i dogradnja postojećeg područnog objekta Osnovne škole Gornja Kustošija, ali izmjenom GUP-a se otvorila mogućnost za izgradnju nove škole na 1930 m2.

 „U planu je objekt na dva kata s podrumom, suterenom i prizemljem te jednom manjom dvoranom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Škola će zadovoljiti potrebe oko 400 učenika u 16 razrednih odjela. Gradnjom ove škole će se rasteretiti matična škola, a obje škole radit će u jednoj smjeni“, rekla je zamjenica pročelnika.

Gradske vijesti - 2020.