clanak False

Obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o razvojno jezičnom poremećaju

03.10.2019.
Međunarodni dan svjesnosti o razvojno jezičnom poremećaju obilježit će se održavanjem stručnog skupa u organizaciji Hrvatskog logopedskog društva i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Odsjeka za logopediju, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u petak 18. listopada 2019. godine na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, Centar za rehabilitaciju ERF-a u 13:30 h, dvorana Plitvice.

Razvojni jezični poremećaj okarakteriziran je velikim individualnim razlikama kod svakog pojedinog djeteta. Jezične poteškoće je ponekad teško prepoznati s obzirom da se često simptomi pripisuju dječjoj nezainteresiranosti i/ili lijenosti.

Budući da je u prvim godinama života jezični razvoj je vrlo promjenjiv, od povremenih 'zastoja' do naglog i brzog napretka u kratkom vremenu te ponovnog stagniranja. Razvojni jezični poremećaj se javlja u razdoblju usvajanja jezika (do 3. godine), a stečeni jezični poremećaji nakon što je usvojena baza materinskog jezika.
Kod razvojnog jezičnog poremećaja izrazito je važno rano otkrivanje i prepoznavanje simptoma, a nakon toga uključivanje djeteta u logopedsku terapiju. Nerijetko djeca s jezičnim teškoćama nisu prepoznata sve do polaska u školu kada se javljaju poteškoće s ovladavanjem vještinama čitanja i pisanja, razumijevanjem pročitanoga i savladavanjem školskog sadržaja. 

Program stručnog skupa možete preuzeti ovdje.
 
 

Aktualnosti/događanja