clanak False

Obilježen Međunarodni dan šuma

22.03.2021.
Obilježen Međunarodni dan šuma
 
Međunarodni dan šuma svake se godine obilježava 21. ožujka te je povodom tog dana Sekcija za urbano šumarstvo Hrvatskog šumarskog društva iz Zagreba, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume d.o.o. UŠP Zagreb u suradnji sa Gradom Zagrebom, Rekreacijsko sportskim centrom Jarun Ustanove Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba,  Zagrebačkim holdingom podružnice Zrinjevac i Čistoća, Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog,  Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskim savezom udruga privatnih šumovlasnika, tvrtkama iz područja urbanog šumarstva organizirala Eko akciju „ULJEPŠAJMO NAŠE URBANE ŠUME“ 20. ožujka na Jarunu. Eko akcija obuhvaćala je sadnju sadnica šumskih vrsta drveća i grmlja jestivih plodova u urbanim šumama, obilazak urbanih šuma, čišćenje jedne urbane šume te prigodnu sadnju klonova “Gupčeve lipe”. U sklopu Eko akcije Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije uručila je knjižice „Da bi hrast mogao rast“  koje su prilagođene učenicima osnovnih škola te će doprinijeti osvješćivanju učenika o procesima u prirodi i funkcioniranju šumskih ekosustava, a iste će se podijeliti  osnovnim školama na području Grada Zagreba.
Šume se često od milja nazivaju „zelenim tvornicama“ te je zaštita šuma ključna kako za opstanak planeta tako i za našu budućnost.
Zahvaljujemo se organizatorima Eko akcije, studentima šumarstva te svima koji su se priključili istoj i danas sudjeluju u aktivnostima čišćenja i sadnje sadnica, a sve u cilju očuvanja naših šuma.
 

Aktualnosti