clanak False

Objava Poziva pod nazivom „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

03.08.2020.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 31. srpnja 2020. poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.
 
CILJ POZIVA
Opći cilj Poziva jest poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice. 
Specifični cilj Poziva jest:
1. pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome
2. unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga 
3. jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ
Prijavitelj može biti pravna osoba sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA-ja/UP-ova za koje se podnosi projektni prijedlog sa sljedećim pravnim statusom: 
1. ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
- dom socijalne skrbi 
- centar za pružanje usluga u zajednici 
- centar za pomoć u kući. 
2. pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge: 
- udruga 
- vjerska zajednica 
- pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj 
- zadruga. 
3. jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA-je/UP-a.
 
PRIHVATLJIVI PARTNER
Partner može biti pravna osoba sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA-ja/UP-ova za koje se podnosi projektni prijedlog sa sljedećim pravnim statusom: 
1. ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: 
- dom socijalne skrbi 
- centar za pružanje usluga u zajednici 
- centar za pomoć u kući. 
2. pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge: 
- udruga
- vjerska zajednica 
- pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj 
- zadruga. 
3. jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA-je/UP-a.
 
UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava jest 89.111.500,00 HRK, s napomenom da za 7. Grupu: Urbanu aglomeraciju Zagreb iznosi 23.785.940,00 HRK.
Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
- upravljanje projektom i administracija
- aktivnosti identificiranja, planiranja i osvještavanja vezanih uz provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga
- aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
- aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije
- promidžba i vidljivost.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Prijedlozi će se zaprimati od 17. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2021.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pomaknulo je rok za dostavu projektnih prijedloga te će se prijedlozi zaprimati od 7. rujna 2020. godine.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti