clanak False

Objave odabranih ponuditelja u razdoblju 13.09.-17.09.2010.

20.09.2010.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave:

1. Prijedlog tehničkog rješenja uređenja inicijalne mreže biciklističkih staza za uspostavljanje biciklističkog servisa u gradu Zagrebu.

Redni broj

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

Broj narudžbenice

1.

ARTERIA d.o.o., Brune Bušića 12, Zagreb

EB-863-012/2010.

        
2. DV Duga – sanacija parketa u PO Budakova 

Redni broj

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

Broj narudžbenice

1.

PARKETAR, vl. Ivica Kušer, Stara cesta 7, Strmec

EB-864-009/2010.


3. Nabava i montaža plinskih bojlera u MS Gradska četvrt Sesvete- Vugrovec Donji, Gajec, Vurnovec i Popovec 

Redni broj

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

Broj narudžbenice

1.

PILI MONTAŽA d.o.o., Krajiška 38/1, Zagreb

EB-872-005/2010.


4. Izrada i potvrda geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za građenje Sarajevske ceste s tramvajskom prugom od Av. Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora 

Redni broj

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

Broj narudžbenice

1.

GEODATA PROJEKT d.o.o., Anićeva 1a, Zagreb

EB-873-012/2010.


5. Geotehnički istražni radovi za potrebe izrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za građenje Sarajevske ceste s tramvajskom prugom od Av. Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora 

Redni broj

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

Broj narudžbenice

1.
GEOKOL d.o.o., J. Kozarca 41, Zagreb
EB-874-012/2010.

Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.

 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji