clanak False

Objavljen poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

03.07.2020.
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 1. srpnja 2020. otvoreni trajni poziv pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a, referentni broj: UP.04.2.1.10. 

Opći cilj Poziva jest jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.
 
Specifični ciljevi su unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a, unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva te odgojno-obrazovnih i visokoobrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 96.000.000,00 kn.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.
Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100 % prihvatljivih troškova.
 
Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno o tome je li u ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna javna znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili javna visokoobrazovna institucija iz STEM područja upisana u Upisnik visokih učilišta.
Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:
a) udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
b) zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19). 
Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom:
- javnom znanstvenom institucijom/organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visokoobrazovnom institucijom iz STEM područja upisanom u Upisnik visokih učilišta i
- udrugom ako ista već nije prijavitelj ili partner projekta. 
Ostali partneri mogu biti:
a) organizacije civilnoga društva sa sljedećim statusom:
- udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
- zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19)
- pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13)
- umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96)
b) javne ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19):
- s djelatnošću predškolskog odgoja
- s djelatnošću odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi
- s djelatnošću iz područja kulture (uključujući muzeje)
- za obrazovanje odraslih
c) regionalne i lokalne razvojne agencije
d) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine.
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva.
Rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima
za predmetni postupak dodjele, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva ili zatvaranjem Poziva istjecanjem krajnjeg roka za dostavu prijedloga.
 
Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti