clanak False

Objavljen poziv „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”

11.05.2021.


U okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, koji se financira sredstvima Financijskog mehanizma Europskoga gospodarskog prostora, objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”.
 
Opći cilj Poziva jest pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija kako bi postali aktivni i odgovorni građani i u konačnici uspješno integrirani na tržište rada.
Specifični ciljevi Poziva:
  1. poticanje i promicanje razvoja i usavršavanja vještina i kompetencija podučavanja u STEM području, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (IKT), poduzetništvu i aktivnom građanstvu
  2. jačanje institucionalne suradnje u razmjeni znanja i dobrih praksi te unaprjeđenje kapaciteta institucija u prilagodbi izazovima današnjeg i budućeg obrazovanja. 
Prihvatljivi prijavitelji:
- bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.
Prihvatljivi partneri: 
- bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajn, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj. 
 
Projektno partnerstvo nije obvezno, ali se partnerstvo, posebice s organizacijama iz država donatora, snažno potiče te ostvaruje dodatne bodove u procjeni kvalitete.
 
Prijavitelj i partneri moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj (ili ako je primjenjivo, u slučaju partnera, na području jedne od država donatora) najmanje godinu dana prije datuma predaje projektnog prijedloga. 
 
Prijavitelj mora biti aktivan u jednom od prioritetnih tematskih područja:
- STEM u odgoju i obrazovanju 
- informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u odgoju i obrazovanju 
- poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje 
- aktivno građanstvo.
 
Ukupna vrijednost Poziva: 1.264.706,00 EUR. 
Iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 200.000,00 EUR.
 
Prijave na Poziv mogu se podnositi od 3. svibnja 2021. do 2. kolovoza 2021.
 
Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti