clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju 19.08. do 26.08.2011.

29.08.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

VJEŠTACI
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., Vukomerec 24- Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32900,00 kn


Izrada elaborata tržne vrijednosti zemljišta i ostalih nekretnina na česticama rješavanja imovinsko pravnih odnosa u gradskim četvrtima Novi Zagreb- istok, Novi zagreb- zapad, Trešnjevka jug i Brezovica
Tvrtka: OSTRAKON D.O.O., Trnjanska cesta 3- Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27850,00 kn


OŠ TRNJANSKA- sanacija sanitarnog čvora u prizemlju
Tvrtka: GRADIMONT D.O.O., Lazinska 65- Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 59959,00 knPALAČA JELAČIĆ, DEMETROVA 7-provedba kontrole glavnih projekata u pogledu statičke stabilnosti objekta
Tvrtka: ARHING D.O.O., Gažanski trg 8- Karlovac
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8000,00 kn


Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za prometnicu Ulice VIII Južna obala
Tvrtka: IPZ- NISKOGRADNJA D.O.O., Trg bana J. Jelačića 1/II- Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11800,00 kn


OŠ REMETE- stručni nadzor
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., II. Jazbinski gaj 1A- Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 39500,00 knStroj za dubinsko pranje tepiha – za Gradski ured za opću upravu
Tvrtka: OPREMA RADMAN D.O.O., Velikopoljska 29- Zagreb –Sloboština
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5040,00 kn 
 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji