clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 02.03 do 15.03.2012. godine

15.03.2012.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno čl. 18. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Usluga stručnog nadzora nad radovima – Zaštita od buke za termotehničke instalacije objekta Stara gradska vijećnica
Tvrtka: GIM d.o.o., Hercegovčka 111, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.700,00 kn


Izrada glavnog projekta i potvrde glavnog projekta za dječje igralište „Jekovec“
Tvrtka: BET - CON, Jurjevski hrast 11, 10 410 Velika Gorica
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn


Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine
Tvrtka: OPREMA RADMAN d.o.o., Velikopoljsak 29, 10 010 Zagreb - Sloboština
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.081,10 kn


Izrada projekta za uređenje objekta gradske uprave, draškovićeva 25
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II. Jazbinski gaj 1A, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 38.800,00 kn


Izrada promidžbenih majica za potrebe energetskih dana
Tvrtka: PROIZVODNI OBRT „NATI“, Podvinje 5, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.466,00 kn


Izrada pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i štambilja
Tvrtka: ŠTIMRAD d.o.o., Vlaška 81a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 22.155,00 kn


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji