clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 05.01. do 31.01.2012. godine

31.01.2012.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Mije Haleuša i I. Resnik
Tvrtka: PGT Škunca d.o.o., Jurja Šižgorića 19, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.600,00 kn

Sanacija klizišta Šublinov brijeg, izrada geodetskog elaborata služnosti
Tvrtka: GEO OMEGA d.o.o., Vrbik 8b, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.860,00 kn

Stručni nadzor nad izgradnjom ulice A. Šoljana od Ulice hrvatskih branitelja do ulice Medpotoki
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.600,00 kn

Stručni nadzor nad izgradnjom ulice A. Šoljana od buduće ulice Medpotoki do ulice Jankomir
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.700,00 kn

Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji