clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 13.06.- 24.06.2011.

18.07.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Mihovci
Tvrtka: ZIDAR I SINOVI d.o.o., Novoselska 12, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.100,00 kn

Uvođenje nadzornog sustava za praćenje potrošenje energenata u objektu gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1
Tvrtka: PTMG d.o.o., II. Gornjostupnička 18, Gornji Stupnik
Cijena ponude (bez PDV-a): = 33.608,50 kn

Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Buzinu, Ulica Bani II. Odvojak
Tvrtka: AMG GRADNJA d.o.o., Baruna Filipovića 15, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.676,50 kn

Projektiranje javne rasvjete u Jagićevoj ulici
Tvrtka: OBSES d.o.o., Dudovec 30, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.000,00 kn

Projektiranje javne rasvjete Šetnica Parka prosinačkih žrtava
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.500,00 kn

Projektiranje javne rasvjete u Ulici dr. Ante Šercera 60-84A
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.800,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Odvojka Unčanske ulice na kč.br.2407 k.o. Blato
Tvrtka: CVITANOVIĆ d.o.o., Creska 13, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.700,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Stipana Vilova
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.400,00 kn

Stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih radova na objektima dječjih vrtića i osnovnih škola
Tvrtka: TERMOTEHNIČKI INŽENJERING d.o.o., Ulica grada Vukovara 52b, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.400,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Granešina od mjesnog groblja do Miroševečke ceste
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.100,00 kn

Projektiranje javne rasvjete u Ratkajevom prolazu
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.200,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete pješačke staze kroz stari park groblje - Sesvete
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.500,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Bosanskoj ulici
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4A, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.500,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete Parka na Opatovini
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.800,00 kn

Radna odjeća za zaštitu i spašavanje
Tvrtka: ŽINIĆ M d.o.o., Brune Bušića 7, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.364,00 kn

RADIĆEVA 50 –stručni nadzor
Tvrtka: STUDIO G2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 52d, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.900,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete Parka prve Hrvatske štedionice
Tvrtka: ZIDAR I SINOVI d.o.o., II. Ljubijska 118, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.200,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Cerskoj ulici
Tvrtka: TIM PROJEKT d.o.o., Radnički dol 5, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.200,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Branovečkoj cesti od k.br. 39 do k.br. 143
Tvrtka: TIM PROJEKT d.o.o., Radnički dol 5, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.400,00 kn

Projektiranje javne rasvjete u Šašinovečkoj ulici u Gornjoj Dubravi
Tvrtka: ZIDAR I SINOVI d.o.o., Ljubijska 118, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.800,00 kn

Nabava 20komada usisavača za usisavanje prašine i vode WIRBEL 814
Tvrtka: ALCA ZAGREB d.o.o., Koledovčina 2, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.570,00 kn

Usluga stručnog nadzora nad radovima – zamjena krovnog pokrova PU Medveščak
Tvrtka: STUDIO G2 d.o.o., Ulica Grada Vukovara 52d, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.900,00 kn


Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda. 
 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji