clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 14.02.2011 do 11.03.2011.

15.03.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA-izrada projektne dokumentacije za uređenje kuhinje.
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., UL. SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.000,00 kn

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik (rotor Remetinec).
Tvrtka: MGV d.o.o., Slimska 11, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.300,00 kn

Program-baza za arhivu Zavoda (obrada knjižne građe-biblioteka).
Tvrtka: LINK 2 d.o.o., P. Katančića 2, Samobor
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.400,00 kn

Izrada grafičkog dizajna i tiskanje „Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Zagreba (SEAP).
Tvrtka: BIROTISAK d.o.o., Vrandučka 44, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 62.404,00 kn

Izrada promidžbenog materijala u svrhu prezentacije Grada Zagreba na temu energije, klime i okoliša.
Tvrtka: MARKULIN d.o.o., Dolenska 32, Donja Lomnica
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.500,00 kn

Nabava usluga obavljanja stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima: Donji Grad, Gornji Grad-Medveščak, Trnje i Donja Dubrava.
Tvrtka: BRLIĆ d.o.o., Malešnica 27, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.748,89 knOdabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji