clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 14.09. do 28.09.2011. godine

29.09.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

PETRINJSKA 50 – stručni nadzor
Tvrtka: KOPIMA d.o.o., Vrbik 8B, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn


Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem Vranicanijeve livade
Tvrtka: HORTIPLAN d.o.o., III. Trnjanske ledine 23, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.000,00 kn


Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom i revidiranje postojećih procjena za gradska upravna tijela
Tvrtka: ATEST – KONTROLA d.o.o., Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.360,00 kn


Usluge čišćenja stanova i poslovnih prostora od pokvarljivih stvari, smeća i dr., dezinsekcija i deratizacija
Tvrtka: EKO – DERATIZACIJA d.o.o., III Petruševec 11a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.900,00 kn


Pomoćna oprema za zaštitu i spašavanje – Rotirajuća signalna svjetla
Tvrtka: INSTEL – PROM d.o.o., Remetinečkih žrtava 16, 10 020 Zagreb – Novi Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.230,00 kn


Ostale parcelacije – Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju dijela ulice Matuni sa izgradnjom mosta preko Velikog potoka
Tvrtka: GEOMETAR, Vučanska 2, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.200,00 kn


Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem parkirališta između Turinine ulice i Ulice savezne Republike Njemačke
Tvrtka: EKO – PLAN d.o.o., II. Jazbinski gaj 1A, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.000,00 kn 


 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji