clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 18.1.2021. godine do 22.01.2021. godine

22.01.2021.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
SITAN ALAT, klasa: 400-01/20-004/6532
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 44.259,57 kn
 
SANACIJA PODA SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE "AUGUSTA HARAMBAŠIĆA", klasa: 400-01/20-004/7629
Tvrtka: KONSTRUKT POŽEGA D.O.O., HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 13B, 34000 POŽEGA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 252.770,00 kn
 
HIDROFORSKO POSTROJENJE, klasa: 400-01/20-004/7044
Tvrtka: ELEKTROKOVINA D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 31F, 10 255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 78.736,00 kn
 
ZAMJENA SLIVNIČKIH POKLOPACA NA PJEŠAČKIM POVRŠINAMA U GRADU ZAGREBU, klasa: 400-01/20-004/7908
Tvrtka: CONNECT ENERGY J.D.O.O, RAVNJANSKA ULICA 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 487.395,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU ILI REKONSTRUKCIJU AUTOBUSNIH STAJALIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U 2021. GODINI, klasa: 400-01/20-004/7715
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 48.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD UREĐENJEM ULICE VERE LESJAK, klasa: 400-01/20-004/7755
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.000,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MOSTA U ULICI ŽIGULIĆI, klasa: 400-01/20-004/7231
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.800,00 kn
 
VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI, klasa: 400-01/20-004/7375
Tvrtka: AGRODALM D.O.O., BLIZNO 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 70.645,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA KOD IZGRADNJE NOGOSTUPA U OMLADINSKOJ ULICI, klasa: 400-01/20-004/7228
Tvrtka: LIDER PROJEKT D.O.O., ŠATORNJA 47, 44400 GLINA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.000,00 kn
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVU SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - POSTAVA SPOMEN OBILJEŽJA VLADIMIRU PRELOGU, klasa: 400-01/20-004/7909
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA ZAŠTITNE ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE U ULICI VIDOVEC, klasa: 400-01/20-004/7756
Tvrtka: BRAGRAD D.O.O., GORIČKOGA 18, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.880,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU AUTOBUSNOG STAJALIŠTA U VELIKOPOLJSKOJ ULICI, klasa: 400-01/20-004/7709
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐIVANJA PROMETNICA U GRADU ZAGREBU - RASKRIŽJE ULICA HADŽIĆI I JORDANIĆI, klasa: 400-01/20-004/7963
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.500,00 kn
 
RADOVI NA ZAMJENI STOLARIJE NA OBJEKTU OŠ "MATKO LAGINJA", klasa: 400-01/20-004/7530
Tvrtka: HIDROELEKTRA-ČIKARA D.O.O., ZORANIĆ. PLANINA 28 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 355.655,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG-IZVEDBENOG PROJEKTA UREĐENJA SJEVERNOG PRIVOZA ZAGREBAČKE CESTE OD ZAGREBAČKE AVENIJE DO ULICE ANTE TRIPALA, klasa: 400-01/20-004/7977
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 37.500,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PROMETNICA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD - MRKŠINA ULICA - NOGOSTUP, klasa: 400-01/20-004/7962
Tvrtka: LIDER PROJEKT D.O.O., ŠATORNJA 47, 44400 GLINA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.900,00 kn
 
USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNALNOG SUSTAVA NAVISION, klasa: 400-01/20-004/7894
Tvrtka: STORM COMPUTERS D.O.O., SAVICA I. 127, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 184.992,00 kn
 
ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROCESIMA NABAVE ENSOLVA, klasa: 400-01/20-004/5507
Tvrtka: RIS D.O.O., PILEPČIĆ 10, 51215 KASTAV
Cijena ponude (bez PDV-a): = 168.900,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE U PRIGORSKOJ ULICI KOD K.Č.BR. 52, klasa: 400-01/20-004/7225
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.900,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji