clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 21.10.-22.10.2010.

03.11.2010.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Ograđivanje zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
Tvrtka: GIP PIONIR d.o.o., Zagrebačka 145b, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =12.500,00 kn

Zamjena prozora na sanitarnom čvoru i postava zaštitne ograde na stubištu objekta DVD Gračani, Gračanski Mihaljevac 3
Tvrtka: QUADROPLAST d.o.o., Strmečkog put 15, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =7.365,00 kn

Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Sutinska Vrela do kbr. 34
Tvrtka: GEORAD d.o.o., Kornatska 1, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =27.584,34 kn

Usluga korištenja aplikacije „Arhinet“
Tvrtka: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU, Opatička 29, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =4.950,00 kn


Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji