clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 23.11.2020. godine do 27.11.2020. godine

27.11.2020.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM OPREME MOSTA U ULICI IVANA GRANĐE KOD K.BR. 90, klasa: 400-01/20-004/5901
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.150,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA BRESTOVEČKA - VINOGORSKA U SESVETAMA, klasa: 400-01/20-004/6236
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.800,00 kn
 
REZERVNI DIJELOVI APARATA ZA KLORIRANJE I POMOĆNIH UREĐAJA ZA KLORIRANJE, klasa: 400-01/20-004/5640
Tvrtka: CONTROLMATIK D.O.O., PRIMORSKA 1, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 46.000,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE PARKA ZLATE BARTL, klasa: 400-01/20-004/5858
Tvrtka: E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO D.O.O., ALBERTA FORTISA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 89.745,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BICIKLISTIČKE STAZE U BREZOVIČKOJ CESTI OD OTERETNOG KANALA SAVA-ODRA DO KRAJA ULICE-izrada idejnog projekta, klasa: 400-01/20-004/6342
Tvrtka: C5 KONCEPT D.O.O., KRAJIŠKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE SANACIJE OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM ZA DOM ZDRAVLJA „ISTOK" - OBJEKTI U ULICI KNEZA ADAMA 7 I ULICI IVANA MAŽURANIĆA 47, klasa: 400-01/20-004/4348
Tvrtka: EKOLOŠKI CENTAR D.O.O., PAROBRODARSKA 5, 32000 VUKOVAR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 22.222,22 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE SANACIJE OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM ZA DOM ZDRAVLJA „ISTOK" - OBJEKTI U ULICI DRAGUTINA HIRCA 1 I IVEKOVIĆEVA 17, klasa: 400-01/20-004/4347
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 44.000,00 kn
 
POTROŠNI MATERIJAL ZA MOTORNA VOZILA, klasa: 400-01/20-004/5840
Tvrtka: TRGOMETAL D.O.O., KOVINSKA 4, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 41.236,70 kn
 
KONTEJNERI ZA POSEBNE NAMJENE, klasa: 400-01/20-004/5122
Tvrtka: GRADATIN D.O.O., LIVADARSKI PUT 19, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 31.920,00 kn
 
NABAVA PROMIDŽBENIH MATERIJALA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA MJESNU SAMOUPRAVU- ZAGREBAČKA JUDO ŠKOLA, klasa: 400-01/20-004/6397
Tvrtka: B.TEX D.O.O., BRAĆE RADIĆA 48, 40319 BELICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.378,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM ELEMENATA ULICE JANKOMIR NA PODRUČJU RASKRIŽJA S ULICOM JOSIPA MOKROVIĆA, klasa: 400-01/20-004/6238
Tvrtka: PROMETNICE ZAGREB D.O.O., GUNDULIĆEVE DUBRAVKE 28, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.900,00 kn
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZA POSTAVU PJEŠAČKOG SEMAFORA U SOBLINEČKOJ ULICI, klasa: 400-01/20-004/6105
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 31.700,00 kn
 
IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI KOSTENJAKI, klasa: 400-01/20-004/6492
Tvrtka: DALIGRAD  D.O.O., FRANJE PUŠKARIĆA 63B, 10250 LUČKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 158.665,20 kn
 
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji