clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 27.08. do 02.09.2011. godine

02.09.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Stručni nadzor nad izgradnjom servisne prometnice „Gredelj 2“ s potpornim zidom
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.000,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u dijelu Horvatove ulice
Tvrtka: PROMPT d.o.o., Šercerova 74, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.742,00 kn


Usluge stručnog nadzora nad sanacijom klizišta u Đurđekovcu
Tvrtka: GEOKON, Starotrnjanska 16a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.000,00 kn


Usluga izrade kartografske osnove za izradu Razvojne strategije Grada Zagreba - ZagrebPlana
Tvrtka: GEOFOTO, Buzinski prilaz 28, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 47.800,00 kn


Stručno usavršavanje zaposlenika u upravljanju prostornim informacijama
Tvrtka: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.300,00 kn


VRANICANIJEVA 4 – stručni nadzor
Tvrtka: PET PROJEKT d.o.o., Rapska 42, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.250,00 kn


Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Trakoščanske ulice s komunalnom infrastrukturom – I faza
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.200,00 kn


Stručni nadzor nad asfaltiranjem, ugradnjom opreme prometnice, signalizacije i semaforizacije Spojne ulice od produžene Vukovarske do Slavonske avenije
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.000,00 kn


Održavanje ostale opreme (sitni uređaji različite namjene, alati, strojevi u radionici, parkirne rampe, stupići)
Tvrtka: ALFA-KOV, Glavna cesta 15, Kašina
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.890,00 kn
Stručni nadzor nad sanacijom opločenja Stenjevečkog trga
Tvrtka: KOPIMA d.o.o., Vrbik 8b, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.200,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete prometnica Prisavišće 2, Prisavišće 4 i Vučak
Tvrtka: PROMPT d.o.o., Šercerova 74, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.700,00 kn


Usluga održavanja računalne aplikacije za upravljanje tehničkom dokumentacijom
Tvrtka: APIS-IT d.o.o., Paljetkova 18, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 60.000,00 kn


Usluga opskrbe GOS softverom
Tvrtka: GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.120,00 kn


KUMIČIĆEVA 1/ SVAČIĆEV TRG – stručni nadzor nad građevinsko-obrtničkim radovima
Tvrtka: VJEŠTAK BAN d.o.o., Vukomerec 24, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.000,00 kn


KUMIČIĆEVA 1/ SVAČIĆEV TRG – usluge obavljanja poslova koordinatora zaštite na radu – koordinator II
Tvrtka: VJEŠTAK BAN d.o.o., Vukomerec 24, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.000,00 kn


Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde glavnog projekta rekonstrukcije Vinkovačke i Biokovske ulice
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 31.000,00 kn


OŠ ANTE KOVAČIĆ – izrada geotehničkog elaborata
Tvrtka: GEOKON d.o.o., Starotrnjanska 16a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.890,00 kn


Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na trasi Samoborske ceste os Ulice Oranice do Zagrebačke ceste
Tvrtka: VERIDON d.o.o., Lisičina 20, Zagreb-Susedgrad
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.987,20 knBethovenova ulica 1 – izrada tehničke dokumentacije za izgradnju rampe za osobe s invaliditetom
Tvrtka: STRUCTURA PLAN d.o.o., V. Klarića 3, Sesvete-Popovec
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.400,00 kn


Izrada sigurnosno-prometne analize i idejnog prometno-tehničkog rješenja u zoni križanja Ilica i Ulice Gmajnje
Tvrtka: ELIPSA-S.Z. d.o.o., Radnička cesta 59a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 45.000,00 kn 

 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji