clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 30.07.-03.08.2011.

03.08.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Potvrda glavnog projekta za izgradnju parkirališta na raskrižju Kaljske i
Rešetarove ulice prema pravomoćnoj Lokacijskoj dozvoli br. 2058/09.
Tvrtka: IPZ-NISKOGRADNJA d.o.o., Trg bana J. Jelačića 1/II, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.400,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete Turinina ulica, Avenija Dubrovnik i Ulica SR Njemačke- parkiralište
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.000,00 kn

Obrasci
Tvrtka: GORNJI GRAD d.o.o., Karlovačka 203a, Zagreb-Lučko
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.290,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u ulici Šestinski vijenac (od Zaviždanske do Crkve)
Tvrtka: APZ HIDRIA d.o.o., Zagrebačka 233, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.100,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u ulici Kecerini donji
Tvrtka: : APZ HIDRIA d.o.o., Zagrebačka 233, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.100,00 kn

Stručni nadzor nad izgradnjom pristupnih prometnica u odvojcima „A“ i „B“ ulice Biščanov put s komunalnom infrastrukturom
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn

LJETNA POZORNICA TUŠKANAC – stručni nadzor nad radovima II. Etape uređenja
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.700,00 kn

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju prometnice s komunalnom infrastrukturom u ulici Biščanov put
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn

Uredski materijal- protokolarni memorandumi i koverte s grbom Grada Zagreba
Tvrtka: URIHO d.o.o., Avenija M. Držića 1, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.850,00 kn

GUNDULIĆEVA 7- izrada projektne dokumentacije za obnovu uličnog pročelja
Tvrtka: STUDIO G2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 52d, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.890,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u ulici Mlinovi 98-120
Tvrtka: ITER PLAN d.o.o., Kneza Mislava 12, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.900,00 kn

Izrada parcelacionog elaborata za gradnju parkirališta na raskrižju Kaljske i Rešetarove ulice na dijelovima k.č.br. 5400/1 i 5412/1 k.o. Vrapče
Tvrtka: GEO OMEGA d.o.o., Vrbik 8b, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.940,00 kn

Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine
Tvrtka: OPREMA RADMAN d.o.o., Velikopoljska 29, Zagreb-Sloboština
Cijena ponude (bez PDV-a): = 607,20 kn

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete Spojne prometnice od produžene Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije
Tvrtka: BITEL d.o.o., R. Boškovića 74, Kotoriba
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.700,00 kn

Nabava i postavljanje videonadzora u Dječji vrtić Mali princ, Jordanovac 23
Tvrtka: ALARM AUTOMATIKA d.o.o., Dražice 123c, Rijeka
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.583,50 kn

Uređivanje spomenika borcima NOB-a na križanju ulice Vinec i Gospočak
Tvrtka: KULTURA PROSTORA d.o.o., M. Divkovića 1, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.600,94 kn

Izrada dokumentacije za potvrdu glavnog projekta sanacije krovišta Društvenog doma Prečko
Tvrtka: B.I. BIRO d.o.o., Primorska 26, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.000,00 kn

OŠ MATO LOVRAK – zamjena rasvjetnih tijela dvorane
Tvrtka: MANZIN MONTAŽA d.o.o., Gacka 7, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 49.900,00 kn

Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za ZTS 1037 Branimirova
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., J. Šižgorića 19, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.900,00 knOdabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda. 
 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji