clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 30.12.2011. do 04.01.2012. godine

04.01.2012.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

OSNOVNE ŠKOLE, izrada projketne dokumentacije sanacije elektroinstalacija
Tvrtka: OCTUS d.o.o., Primorska 2/1, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 65.625,44 kn


Usluga tiskanja statističkog ljetopisa
Tvrtka: GRADSKA TISKARA OSIJEK, J.J. Strossmayera 337, 31 000 Osijek
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.340,00 kn


OŠ IVANA GRANĐE, PŠ ADAMOVEC I OŠ MATIJE GUPCA – stručni nadzor nad sanacijom športskih dvorana
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II. Jazbinski gaj 1A, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.400,00 kn


OSNOVNE ŠKOLE, izrada projektne dokumentacije sanacije – građevinsko obrtnički radovi
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II. Jazbinski gaj 1A, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 68.000,00 kn


Kalendari
Tvrtka: ZID-RIV d.o.o., Čučerska cesta 10, 10 040 Zagreb- Dubrava
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.549,60 kn


Usluge ovlaštenih sudskih vještaka u predmetima rješavanja imovinsko pravnih odnosa
Tvrtka: GRAĐEVINSKI RADOVI d.o.o., Kosorova 15, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.100,00 kn


SREDNJE ŠKOLE, izrada projektne dokumentacije sanacije – građevinsko obrtnički radovi
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II. Jazbinski gaj 1A, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 64.000,00 kn


Obavljanje poslova koordinatora II tijekom izvođenja radova na objektima DV, OŠ i SŠ
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4A, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 33.320,00 kn


DJEČJI VRTIĆI, izrada projektne dokumentacije sanacije – građevinsko obrtnički radovi
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II. Jazbinski gaj 1A, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 59.000,00 knUČENIČKI DOM NOVI ZAGREB, stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije pročelja sa vanjskom stolarijom
Tvrtka: HETRE PROJEKT d.o.o., Vukovićeva 9, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.450,00 kn


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji