clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje 22.11.2010-24.11.2010.

06.12.2010.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnih
stajališta na Glavnoj cesti u naselju Prekvršje i u Vurnovečkoj ulici u
naselju Vurnovec
Tvrtka: GEO MJERNIK, obrt za izvođenje geodetskih radova, Sprečka 31, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =7.999,00 kn

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju Ulice „2“ od Industrijske do produžene Ulice grada Vukovara i Ištvanićeve ulice
Tvrtka: Ured ovlaštenog inženjera geodezije Lena Kostovski, Draga 2, Šibenik
Cijena ponude (bez PDV-a): =28.000,00 kn

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju Ulice grada Vukovara od Trešnjevačkog trga do Ulice Florijana Andrašeca
Tvrtka: GEO MJERNIK, obrt za izvođenje geodetskih radova, Sprečka 31, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =8.500,00 kn

Radovi na postavljanju stalka za bicikle na području GČ Gornji grad-Medveščak
Tvrtka: RAZVITAK-CENTAR d.o.o., Hebrangova 20, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =31.845,80 kn

Athivske mape-dotisak prema uzorku
Tvrtka: BIRODOM d.o.o., Hojnikova 19, Lučko
Cijena ponude (bez PDV-a): =16.700,00 kn

Ormarić prve pomoći s popunom
Tvrtka: RAZVITAK-CENTAR d.o.o., Hebrangova 20, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =485,00 kn

Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji