clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje od 02.12. do 14.12.2011.

14.12.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Projektiranje javne rasvjete u Katančićevoj ulici
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.300,00 kn


Projektiranje javne rasvjete okoliša OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95
Tvrtka: KONZALTINGA d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.800,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete Parka između Matetićeve i Ulice Svilkovići
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.400,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete prometnica na području gradskih četvrti Podsused-Vrapče, Stenjevec, Črnomerec, Trešnjevka - sjever
Tvrtka: TIM PROJEKT d.o.o., Radnički dol 5, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.000,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete prometnica na području gradskih četvrti Brezovica, Novi Zagreb – zapad, Novi Zagreb – istok, Trnje i Trešnjevka - jug
Tvrtka: ELBIR d.o.o., Klekova 15/III, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.000,00 kn


Zaštita od golubova´
Tvrtka: HIDROSTRES d.o.o., Oreškovićeva 1/a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 48.500,00 kn


Stručni nadzor nad sanacijom cesta, kanalizacije i vodovoda na groblju Mirogoj
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn


Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem spojne prometnice od produžene Ulice grada Vukovara do slavonske avenije – I etapa
Tvrtka: HORTIPLAN d.o.o., III Trnjanske ledine 23, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.480,00 kn
Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem sanacije klizišta na groblju Mirogoj uz Remetsku cestu
Tvrtka: HORTIPLAN d.o.o., III Trnjanske ledine 23, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.950,00 kn


PALAČA JELAČIĆ, DEMETROVA 7 – provedba kontrole projekata zaštite građevne jame
Tvrtka: GEOEKSPERT d.o.o., Brezovička cesta 21, 10 020 Novi Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.000,00 kn


Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete dijela Slavonske avenije
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.400,00 kn


SREDNJE ŠKOLE, izrada projektne dokumentacije sanacije elektroinstalacija
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ul. SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 53.000,00 kn


Pomoćna oprema za zaštitu i spašavanje – zaštitne maske i filteri
Tvrtka: PLEGLAS d.o.o., Špansko 6, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.280,00 kn


Dobava i montaža mini čajnih kuhinja
Tvrtka: OPREMA RADMAN, Velikopoljska 29, 10 010 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.600,00 kn


Pomoćna oprema za zaštitu i spašavanje – ruksak za prvu pomoć s opremom
Tvrtka: STIV TRADE d.o.o., CMP savica Šanci 113, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.600,00 kn


Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice odvojak ulice Josipa Šabana
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.500,00 kn


Izrada tehničke dokumentacije za uređenje šetnice uz potok Dubravica od Mangarske do Domaslovečke ulice
Tvrtka: BRAGRAD d.o.o., Goričkoga 18, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.800,00 knIzrada elaborata procjene tržište vrijednosti nekretnina na trsi produžene Baštijanove ulice od Golikove do Rudeške
Tvrtka: VJEŠTAK BAN d.o.o., Vukomerec 24, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.500,00 kn


Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama temeljem izvješća periodičkih pregleda i ispitivanja
Tvrtka: GOR-MARK, Jordanovac 117, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 38.720,00 kn


Stručni nadzor nad sanacijom pokosa uz prilazni put Krešićevim livadama
Tvrtka: GIM d.o.o. Hercegovačka 111, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.200,00 kn


PALMOTIĆEVA 55 – usluge obavljanja poslova koordinatora zaštite na radu – koordinator II
Tvrtka: INSPEKT d.o.o., Augusta Šenoe 32, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.600,00 kn


Stručni nadzor nad djelomičnom sanacijom pješačkih staza na području Grada Zagreba
Tvrtka: LIPA L.P. d.o.o., Banski Vinogradi 28a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.500,00 kn


Stručni nadzor nad uređenjem zlatarske ulice s komunalnom infrastrukturom – izmještanje NN nadzemne mreže
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.500,00 kn


Izrada tehničke dokumentacije za krajobrazno uređenje odvojka Remetinečke ceste na k.č. br. 1057, 1041, 1007/1, 1002, 1059, 1062 i 1063/2 k.o. Blato
Tvrtka: LIPA L.P. d.o.o., Banski Vinogradi 28a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.444,44 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Biščanovom putu s odvojcima
Tvrtka: IPT-INŽENJERING, Našička 47, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.300,00 kn


Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju odvojka ulice Rim s komunalnom infrastrUkturom
Tvrtka: ITER PLAN d.o.o., Kneza Mislava 17, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.500,00 kn

Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem Ulice Antuna Šoljana od buduće Ulice Medpotoki do Ulice Jankomir
Tvrtka: HORTIPLAN d.o.o., III Trnjanske ledine 23, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.490,00 kn


Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice VI Južna obala
Tvrtka: ITER PLAN d.o.o., Kneza Mislava 17, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.500,00 kn


Izrada Parcelacionog elaborata (geodetskog elaborata za usklađenje zemljišne knjige sa katastrom) za MO Studenski Grad
Tvrtka: MJERNIK – LIMA d.o.o., Sprečka 33, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.200,00 kn


Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice i parkirališta objekta mjesne samouprave i DVD Vrapče - jug
Tvrtka: Ured ovlaš. inženjera Marijan Šegedin, dipl.ing.građ., Boškovićeva 24, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.000,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Novotnijevoj i Valjavčevoj ulici
Tvrtka: IPT-INŽENJERING, Našička 47, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.300,00 kn


Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice Vrbik
Tvrtka: HIDROPROJEKT, Pergošićeva 4, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn


Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom NN nadzemne mreže u ulici Biščanov put
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.200,00 kn


Stručni nadzor nad izgradnjom odvojka ulice Dedići
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.700,00 kn


Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice Bedemovac
Tvrtka: GIM GRAĐENJE d.o.o., Viktora Kovačića 3, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.300,00 kn

Stručni nadzor nad izgradnjom parkirališta NK Rudeš
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.200,00 kn


Stručni nadzor nad uređenjem Vinkovačke i Biokovske ulice s komunalnom infrastrukturom
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn


Stručni nadzor nad izmještanjem NN nadzemne mreže u Vinkovačkoj i Biokovskoj ulici
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.500,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za dogradnju kanalske mreže u ulici Kobaridska
Tvrtka: ARHINGTRADE d.o.o., Gajeva 47, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.100,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Jakopovići
Tvrtka: ARHINGTRADE d.o.o., Gajeva 47, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.000,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Bulinačkoj ulici
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.900,00 kn


Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na trasi Sarajevske ulice od Av. Dubrovnik do ranžiranog kolodvora
Tvrtka: VERIDON d.o.o., Lisičina 20, 10 090 Zagreb-Susedgrad
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.543,10 kn


Stručni nadzor nad demontažom dijelova objekata na trasi izgradnje III etape Branimirove do Zavrtnice od Heinzelove
Tvrtka: PARTNER GRADNJA d.o.o., Aleja grada Bologne 70, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.200,00 kn


Stručni nadzor nad izmještanjem polja javne rasvjete iz transformatorskih stanica u kabelske razvodne ormare javne rasvjete
Tvrtka: IPT-INŽENJERING, Našička 47, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.500,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za dogradnju kanalske mreže u ulici Vrinice kod k.br. 6
Tvrtka: STRUCTURA PLAN d.o.o., V. Klaića 3, 10 360 Sesvete-Popovec
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.750,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Mate Lovraka 13-35
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.500,00 kn


Stručni nadzor izgradnje pristupne prometnice odvojka Sisačke ulice s komunalnom infrastrukturom
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.300,00 kn


Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na trasi rekonstrukcije raskrižja Vinogradska – Kosirnikova – Durstova, Soblinečka – Prepuštovečka – Šašinovečka, Varaždinska – Prigorska u naselju Belovar
Tvrtka: DALIBOR MATEK, Božidara Rašice 1, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.200,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Nad Lipom
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.800,00 kn


Izrada projekta zamjene instalacija i opreme grijanja i hlađenja u objektu Jagićeva 31
Tvrtka: GRAFING-A d.o.o., savska cesta 133, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.700,00 kn


Projektiranje javne rasvjete u odvojku Strmečke ceste prema k.br. 107,109 i109a
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ul. SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.500,00 kn


Projektiranje javne rasvjete u Ulici Palijaši
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ul. SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.700,00 kn


Projektiranje javne rasvjete u Ulici Ivana Šarića
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ul. SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.300,00 kn 


 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji