clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje od 06-17.10.2011. godine

21.10.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Vinogradskoj uz KB Sestre Milosrdnice
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.200,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u ulici Šestinski dol – Servisna cesta k.br. 24-40
Tvrtka: ELBIR d.o.o., Klekova 15/III, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.200,00 kn


Naljepnice zabrana, upozorenja, putokaza i sl. iz područja ZNR i ZOP
Tvrtka: PISMORAD d.o.o., Malešnica III 12, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.012,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za sanaciju cesta, kanalizacije i vodovoda na groblju Mirogoj
Tvrtka: STRUCTURA PLAN d.o.o., V.Klarića 3, 10 360 Sesvete, Popovec
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.650,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za izgradnju centralnog grijanja u prostoru Mjesne samouprave Novi Retkovec, Aleja javora 23
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.800,00 kn


Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine
Tvrtka: OPREMA RADMAN d.o.o., Velikopoljska 29, 10 010 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.646,20 kn


ŠC VELESAJAM – izrada projektne dokumetacije
Tvrtka: ITER PLAN d.o.o., Kneza Mislava 17, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.900,00 kn


Stručni nadzor nad uređenjem Katančićeve ulice s komunalnom infrastrukturom
Tvrtka: PARTNER GRADNJA d.o.o., Aleja grada Bologne 70, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.700,00 kn


Izrada projekta uređenja prometnice Vodovodne ulice s oborinskom odvodnjom – od ulice grada Mainza do Međimurske ulice
Tvrtka: STRUCTURA PLAN d.o.o., V.Klarića 3, 10 360 Sesvete, Popovec
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.700,00 kn


Usluga prijevoda – Prijevod promotivne brošure projekata LEAP s engleskog na hrvatski jezik
Tvrtka: PRESSCUT d.o.o., Domagojeva 2, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 390,00 kn


Izrada video/radijskih materijala iz područja zaštite okoliša (izrada dva jednominutna informativno-edukativna promidžbena filma na temu zaštite okoliša)
Tvrtka: LJAMA STUDIO d.o.o., Horvaćanska 31c, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 38.000,00 kn


ŠPORTSKA GIMNAZIJA – stručni nadzor nad uređenjem učeničkog doma u Selskoj za potrebe Športske gimnazije
Tvrtka: G2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 52d, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.630,00 kn


Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine
Tvrtka: OPREMA RADMAN d.o.o., Velikopoljska 29, 10 010 Zagreb-Sloboština
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.1460,12 kn


Održavanje uređaja za klimatizaciju instaliranih u Palači Dverce
Tvrtka: ITS CONSULTING, CMP Savica Šanci 133, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 49.240,00 kn


Dezinsekcija
Tvrtka: EKOTOURS d.o.o., Nova cesta 46, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.353,90 kn


Usluga prijevoda – Prijevod brošure o implementaciji energetske učinkovitosti preko ICT-a (Informacijske i komunikacijske tehnologije) i letaka o NICE projektu s engleskog na hrvatski jezik
Tvrtka: SPES d.o.o., Garićgradska 11, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.450,00 kn  


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji