clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje od 16.05.2011.-24.05.2011.

27.05.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Intelektualne usluge – usluge prevođenja
Tvrtka: CIKLOPEA d.o.o., Međimurska 21/1, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =39.555,00 kn

Stručni nadzor – Nova Ves 12
Tvrtka: CAPITAL ING d.o.o., Ksaverska cesta 6, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =3.610,00 kn

Pražnjenje sabirnih jama
Tvrtka: N.T.-EKO d.o.o., Gračanska 5 odvojak 2, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =8.313,00 kn

Odštopavanje kanalizacije
Tvrtka: N.T.-EKO d.o.o., Gračanska 5 odvojak 2, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =4.500,00 kn

Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Trakošćanske, Melatčeve ulice
Tvrtka: KOPIMA d.o.o., Vrbik 8b, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =6.200,00 kn

Izrada idejnog rješenja raskrižja Bukovačka-Petrova-Prilesje i Bukovačka-Kišpatićeva
Tvrtka: PROMETIS, Cvijete Zuzorić 5, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =42.000,00 kn

Dobava i montaža natpisa i oznake Gradskih upravnih tijela
Tvrtka: TISAK DA-DA d.o.o., Velinci 19a, Kumrovec
Cijena ponude (bez PDV-a): =350,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole II.etape Trnavečkog odvojka
Tvrtka: KOPIMA d.o.o., Vrbik 8b, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =12.800,00 kn

Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem mosta Pukleki
Tvrtka: PARTNER GRADNJA d.o.o., Aleja grada Bologne 70, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =4.300,00 kn

Projektiranje javne rasvjete Turinina ulica, Av. Dubrovnik i Ul. SR Njemačke- parkiralište
Tvrtka: M-M ELEKTRO d.o.o., Hrastovička 40, Zagreb-Lučko
Cijena ponude (bez PDV-a): =10.800,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekta Mjesne samouprave Novi Retkovec, Aleja Javora 23
Tvrtka: KONZALTING d.o.o., Ul. Sr Njemačka 10, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =8.960,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole izgradnje parkirališta s komunalnom infrastrukturom na kč. br. 6897/1 k.o. Centar
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =9.000,00 kn

Dobava i montaža mini čajnih kuhinja
Tvrtka: HOBLIĆ, Prudi 14, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =6.610,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole ulice VII. Bukovački ogranak
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =8.000,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom na pothodniku Av. Dubrovnik-SR Njemačke
Tvrtka: HRŠAK&HRŠAK, Radićeva 32, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =14.700,00 kn

Nadzor nad radovima sanacije krova garaže, Villa Zagreb
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II. Jazbinski gaj 1a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =10.000,00 kn

Izrada projektne dokumentacije preprogramiranja semaforskog uređaja na raskrižju SR Njemačke- Bolšićeva
Tvrtka: ELIPSA-S.Z. d.o.o., Radnička cesta 59a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =16.200,00 kn

Reprezentacija-ugostiteljske usluge za potrebe sastanka partnera na međunarodnom projektu LEAP-a- Tribina Grada Zagreba
Tvrtka: ADRIA ASTRO d.o.o., Heinzelova 53a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =15.270,00 kn

Usluge pošte, prijevoza i dr. – Prijevoz sudionika sastanka partnera međunarodnog projekta LEAP
Tvrtka: STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Donja Stubica
Cijena ponude (bez PDV-a): =1.900,00 kn

Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji