clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje od 18.10. do 25.10.2011.

02.11.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Usluge ovlaštenih sudskih vještaka u predmetima rješavanja imovinsko pravnih osoba
Tvrtka: DALIBOR MATEK, Božidara Rašice 1, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 500,00 kn


Istraživanje koncentracija tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec
Tvrtka: INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, Bijenička cesta 54, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 48.700,00 kn


MESNIČKA 40/MATOŠEVA 13 – stručni nadzor
Tvrtka: TEAGRAD d.o.o., Jordanovac 6, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.990,00 kn


Komunalne usluge – zbrinjavanje otpada iz garaže Trg S.Radića 1
Tvrtka: ZAGREBPETROL d.o.o., Črnomerec 38, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.909,00 kn


OZS – zaštitna obuća
Tvrtka: OBUĆA VIKO d.o.o., P. Miškine 57, 42 000 Varaždin
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.174,00 kn


Usluga unaprjeđivanja i održavanja Internet portala i CMS sustava
Tvrtka: GLOBALDIZAJN d.o.o., Av. Večeslava Holjevca 39, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 67.200,00 kn


Projektiranje javne rasvjete u Novačkoj ulici od k.br.350 do raskrižja s Ulicom Orehovečki brijeg
Tvrtka: M-M ELEKTRO d.o.o., Hrastovička 40, 10 250 Lučko
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.500,00 kn


Izrada elaborata tržne vrijednosti zemljišta i ostalih nekretnina na česticama rješavanja imovinsko pravnih odnosa u gradskim četvrtima Podsused-Vrapče, Črnomerec, Stenjevec i Trešnjevka - sjever
Tvrtka: VERIDON d.o.o., Lisičina 20, 10 090 Zagreb - Susedgrad
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.889,00 kn


Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete pristupne prometnice i dijela Svetojanske ulice
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.800,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u odvojku Ulice Dedići
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.900,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Šimunčevečkoj cesti u Sesvetama
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.100,00 kn


Razna uredska oprema i potrepštine
Tvrtka: GORNJI GRAD d.o.o., Karlovačka 203a, 10 250 Lučko
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn


Projekti privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja sanacije nadvožnjaka na Ž.C. 1054 i L.C. 10102
Tvrtka: ELIPSA – S.Z. d.o.o., Radnička cesta 59a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 67.500,00 kn


Izrada izvedbenog projekta za izgradnju autobusnog stajališta u ulici Vukomerec ispred kbr. 24
Tvrtka: CESTA PROJEKT, Grada Vukovara 237 C, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.500,00 kn


Izrada i potvrđivanje posebne geodetske podloge za Vatikansku ulicu od Sarajevske do Ulice Sv. Mateja
Tvrtka: CADCOM, 11. Trokut 5, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.500,00 kn


Stručni nadzor nad sanacijom nadvožnjaka na Ž.C. 1054 i L.C. 10102
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn


Izrada informativne brošure za promicanje obnovljivih izvora namjenjene građanima, srednjem i malom poduzetništvu i obrtništvu
Tvrtka: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE, Dužice 1, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.000,00 kn


Stručni nadzor građenja pristupne prometnice odvojka Samoborske ceste
Tvrtka: NERING PROJEKT d.o.o., Aleja grada Bologne 70, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.850,00 kn  


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji