clanak False

Odjel za dokumentaciju - III. kat

19.04.2017.

Voditeljica odjela za dokumentaciju: dr.sc. Nina Gazivoda

tel: 610-1978, faks: 610-1896
E-mail: nina.gazivoda@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove prikupljanja i proučavanja literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna, pokretna i nematerijalna kulturna dobra, izrade digitalne baze podataka o kulturnim dobrima, vođenja evidencije i dokumentacije nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, vođenja planoteke konzervatorskih podloga i prostorno planske dokumentacije, vođenja fototeke za kulturna dobra, vođenja hemeroteke kulturnih dobara, suradnje s drugim tijelima koja vode dokumentaciju kulturnih dobara, te vođenja stručne biblioteke Zavoda.