clanak False

Odjel za ekonomsko-financijske poslove

05.02.2021.
Voditeljica odjela za ekonomsko-financijske poslove - Ivana Cvetek
Tel: 01 460-3233, faks: 01 460-3242
e-mail: ivana.cvetek@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade i praćenja provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnosti sporta (u nastavku teksta: djelatnost), te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti i programa za mlade, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, prikupljanja i kontrole svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba i programa za mlade, pripreme prijedloga za isplatu i pripreme naredbe za isplatu te praćenja trošenja odobrenih sredstava, izrade nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, poslovi u vezi s javnom nabavom, za potrebe iz djelokruga Ureda, odobravanja isplata i kontrole namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti, prikupljanja, kontrole i obrade financijskih izvješća nositelja programa djelatnosti, vođenja evidencije ulaznih dokumenata i isplata, obavljanje računalnog unosa i obrade podataka prema aplikativnom programu, uspostavom i vođenjem baze podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe.