clanak False

Odjel za ekonomsko-financijske poslove

29.06.2020.
Voditeljica odjela za ekonomsko-financijske poslove: Darija Oslić
Tel: 01 460-3313, faks: 01 460-3322
e- mail: Darija.Oslic@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz izradu i praćenje provedbe programa i plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnosti kulture, te raspolaganje sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u kulturi, financijska pitanja vezana uz izradu i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim ustanovama kulture, investicijsko i tekuće održavanje objekata, pripremu i provedbu postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda, što ih provodi nadležna služba za javnu nabavu.

ODSJEK ZA EKONOMSKO-PLANSKE POSLOVE
Voditeljica odsjeka za ekonomsko - planske poslove - Dijana Stopnišek
Tel: 01 460-3319, faks: 01 460-3322
e-mail:dijana.stopnisek@zagreb.hr

- obavlja poslove izrade i praćenja provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u kulturi te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u kulturi,  praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje financijskog plana ustanova i programa javnih potreba u kulturi, izrada nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima.

ODSJEK ZA OBRADU DOKUMENTACIJE:kontakt osoba:
Tel: 01 460-3313
- obavlja poslove u vezi s provedbom i izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u kulturi, prikupljanjem i kontrolom svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u kulturi i kapitalnim ulaganjima u vezi s planovima nabave u djelatnostima, prikupljanjem, kontrolom i obradom financijskih izvješća nositelja programa, pripremom naredaba za isplate, vođenjem evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanjem računalnog unosa i obrade podataka prema  aplikativnom programu, uspostavom i vođenjem  baza podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, investicijskim i tekućim održavanjem objekata, pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu te pružanjem podataka i informacija iz djelokruga Odjela.