clanak False

Odjel za financijske poslove - IV. kat

19.04.2017.

Voditeljica odjela za financijske poslove - Ana Kljenak: tel: 610-1432, faks: 610-1591
E-mail:ana.kljenak@zagreb.hr

 

- obavlja poslove vezane uz izradu zahtjeva za osiguranje financijskih sredstava u proračunu Grada, izradu proračunske potrošnje Ureda, evidentiranje i registraciju svih sklopljenih ugovora iz djelokruga Ureda, stručne poslove analitičkog praćenja prihoda Grada po tim ugovorima, naplate tih prihoda, prikupljanja financijske dokumentacije i izrade financijskih analiza zbog pokretanja postupaka sudske zaštite i prisilne naplate potraživanja Grada, poslove pružanja informacija gradskim zastupnicima o naplati prihoda te dostavljanja dokumentacije nadležnom odjelu potrebne za učinkovito zastupanje Grada u sporovima prisilne naplate prihoda.