clanak False

Odjel za geodetsko-katastarsku izmjeru - V. kat

Voditelj odjela za geodetsko-katastarsku izmjeru - Drago Jurič: tel: 610-0888, faks: 610-0840

E-mail: drago.juric@zagreb.hr


- Obavlja poslove vezane uz osnovne geodetske radove i izradbu elaborata za formiranje baze zemljišnih podataka, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, revizije i održavanja stalnih geodetskih točaka korištenjem klasične i GPS mjerne tehnologije i izdavanje podataka o njima, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, stručno-geodetske poslove katastarske izmjere, izdavanja ispisa, preslika i pružanja podataka iz dokumentacije, te poslove za potrebe Grada Zagreba i njegovih upravnih tijela.

 

ODSJEK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE I IZRADBU ELABORATA ZA FORMIRANJE BAZA ZEMLJIŠNIH PODATAKA

Voditelj odsjeka za osnovne geodetske radove i izradbu elaborata za formiranje baza zemljišnih podataka - Dubravko Muža: tel: 610-0877

E-mail: dubravko.muza@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izradbe geodetskih elaborata za formiranje baze zemljišnih podataka, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, revizije i održavanja stalnih geodetskih točaka korištenjem klasične i GPS mjerne tehnologije i izdavanje podataka o njima, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta.

 

ODSJEK ZA KATASTARSKU IZMJERU

Voditelj odsjeka za katastarsku izmjeru - Miroslav Radman: tel: 610-0878

E-mail: miroslav.radman@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi katastarske izmjere, izdavanja ispisa, preslika i pružanja podataka iz dokumentacije, te poslovi za potrebe Grada Zagreba i njegovih upravnih tijela.