clanak False

Odjel za geodetsko-katastarsku izmjeru - V. kat

21.01.2022.
Voditeljica odjela za geodetsko-katastarsku izmjeru - Ljiljana Raguž
Tel: 610-0874
E-mail: ljiljana.raguz@zagreb.hr

- Obavlja poslove vezane uz osnovne geodetske radove i izradbu elaborata za formiranje baze zemljišnih podataka, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, revizije i održavanja stalnih geodetskih točaka korištenjem klasične i GPS mjerne tehnologije i izdavanje podataka o njima, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, stručno-geodetske poslove katastarske izmjere, izdavanja ispisa, preslika i pružanja podataka iz dokumentacije, te poslove za potrebe Grada Zagreba i njegovih upravnih tijela.

ODSJEK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE I IZRADBU ELABORATA ZA FORMIRANJE BAZA ZEMLJIŠNIH PODATAKA
Voditelj odsjeka za osnovne geodetske radove i izradbu elaborata za formiranje baza zemljišnih podataka - Dubravko Muža
tel: 610-0877
E-mail: dubravko.muza@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izradbe geodetskih elaborata za formiranje baze zemljišnih podataka, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, revizije i održavanja stalnih geodetskih točaka korištenjem klasične i GPS mjerne tehnologije i izdavanje podataka o njima, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta.

ODSJEK ZA KATASTARSKU IZMJERU
- obavljaju se poslovi katastarske izmjere, izdavanja ispisa, preslika i pružanja podataka iz dokumentacije, te poslovi za potrebe Grada Zagreba i njegovih upravnih tijela.