clanak False

Odjel za katastar infrastrukture i kućne brojeve

13.03.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA 
na lokaciji: Zagreb, Remetinečki gaj 14/II 

Voditelj odjela za katastar infrastrukture i kućne brojeve- Bruno Pacadi
tel: 01 616-6020
E-mail: bruno.pacadi@zagreb.hr
-obavlja poslove osnivanja, vođenja, čuvanja i održavanja katastra infrastrukture elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture te drugih objekata i uređenih područja koji im pripadaju, pregleda i potvrde geodetskih elaborata infrastrukture, izdavanja podataka iz katastra infrastrukture (potvrda, izvoda, ispisa, uvjerenja i preslika) te pružanja drugih podataka iz tih evidencija, određivanja kućnih brojeva i izdavanja potvrda o kućnom broju, priprema i izrada tehničke dokumentacije za postavljanje ploča za označavanje imena ulica i trgova i kućnih brojeva, kontrola postavljanja ploča za označavanje imena ulica i trgova, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba te se obavljaju i drugi poslovi.

ODSJEK ZA KATASTAR INFRASTRUKTURE
Voditelj odsjeka za katastar infrastrukture - kontakt osoba:
tel: 01 616-6006
E-mail:katastar.infrastrukture@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja, čuvanja i održavanja katastra infrastrukture elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture te drugih objekata i uređenih područja koji im pripadaju, pregleda i potvrde geodetskih elaborata infrastrukture, izdavanja podataka iz katastra infrastrukture (izvoda, ispisa, uvjerenja i preslika) te pružanja drugih podataka iz tih evidencija.


IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a/IV

ODSJEK ZA KUĆNE BROJEVE
Voditelj odsjeka za kućne brojeve - Ivica Marković
tel: 01 610-0849
E-mail: ivica.markovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi određivanja kućnih brojeva, izdavanja potvrda o kućnom broju, priprema i izrada tehničke dokumentacije za postavljanje ploča za označavanje imena ulica i trgova i kućnih brojeva, kontrola postavljanja ploča za označavanje imena ulica i trgova, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba.