clanak False

Odjel za katastar infrastrukture i prostorne evidencije

21.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA 
na lokaciji: Zagreb, Remetinečki gaj 14/II 

Voditelj odjela za katastar infrastrukture i prostorne evidencije - Bruno Pacadi
tel: 616-6020
E-mail: bruno.pacadi@zagreb.hr
- Obavlja poslove osnivanja, vođenja, čuvanja i održavanja katastra infrastrukture elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture te drugih objekata koji im pripadaju, pregleda i potvrde geodetskih elaborata infrastrukture, izdavanja podataka iz katastra infrastrukture (izvoda, ispisa, uvjerenja i preslika), te pružanja drugih podataka iz tih evidencija, vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva, izdavanja uvjerenja iz evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, pripremnih poslova prije izrade i postavljanja ploča za označavanje imena ulica i trgova, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba, te pružanja drugih podataka iz tih evidencija. 

ODSJEK ZA KATASTAR INFRASTRUKTURE
Voditelj odsjeka za katastar infrastrukture - kontakt osoba:
tel: 616-6006
E-mail:katastar.infrastrukture@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja, čuvanja i održavanja katastra infrastrukture elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture te drugih objekata koji im pripadaju, pregleda i potvrde geodetskih elaborata infrastrukture, izdavanja podataka iz katastra infrastrukture (izvoda, ispisa, uvjerenja i preslika), te pružanja drugih podataka iz tih evidencija.

IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a/IV

ODSJEK ZA PROSTORNE EVIDENCIJE
Voditelj odsjeka za prostorne evidencije - Ivica Marković
tel: 610-0849
E-mail: ivica.markovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva, izdavanja uvjerenja iz evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, pripremnih poslova prije izrade i postavljanja ploča za označavanje imena ulica i trgova, kontrola postavljanja ploča za označavanje imena ulica i trgovastručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba, te pružanja drugih podataka iz tih evidencija.