clanak False

Odjel za kulturu

14.02.2020.
Voditeljica odjela za kulturu - Vera Šimić Jajčinović
Tel: 610- 0505, faks: 610-0508
e-mail: vera.simic-jajcinovic@zagreb.hr

- obavlja poslove izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, rada kulturnih vijeća, izrade kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima kulture, izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima kulture, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, nadzora nad zakonitošću rada ustanova kulture, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku javnih gradskih ustanova kulture, te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnostima kulture, praćenje stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, davanje inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODSJEK ZA IZVEDBENE UMJETNOSTI I KULTURNE MANIFESTACIJE
Voditeljica odsjeka za izvedbene umjetnosti i kulturne manifestacije- Maja Novoselec 
Tel: 610- 0583, faks: 610-0508
e-mail: maja.novoselec@zagreb.hr

- obavlja poslove izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na izvedbene umjetnosti, kulturne manifestacije i inovativne kulturne prakse, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i odvijanje kulturnih manifestacija od interesa za Grad Zagreb, izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i inovativnih kulturnih praksa, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, praćenje stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, davanje inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture te pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

KONTAKT TELEFONI:
- viši stručni savjetnik za izvedbene umjetnosti i kulturne manifestacije - Frano Boban, tel: 6100-550
- stručna savjetnica za kazališnu djelatnost - Žana Not, tel: 6166-076
- stručna savjetnica za glazbenu djelatnost - Ivana Mihaljinec, tel: 6100-584
- stručna savjetnica za kulturno - umjetnički amaterizam - Cvijeta Grijak, tel: 6100-474

ODSJEK ZA AUDIOVIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURNU BAŠTINU
Voditelj odsjeka za audiovizualne umjetnosti i kulturnu baštinu- kontakt osoba:
Tel: 610- 0505, faks: 610-0508

- obavlja poslove izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na audiovizualne djelatnosti i kulturnu baštinu, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa javnih potreba u navedenim djelatnostima, izradu analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba, davanje inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima, izradu stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, praćenje stanja u djelatnostima i potrebama stanovnika Grada Zagreba, davanje inicijativa i prijedloga u vezi sa javnim gradskim ustanovama u  kulturi, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te obrade i pripreme dokumentacije vezane za EU projekte iz djelatnosti kulture.

KONTAKT TELEFONI:
- viša stručna savjetnica za audiovizualne umjetnosti i kulturnu baštinu - Eva Brunović, tel: 6166-387
- stručna savjetnica za muzejsku djelatnost - Mirna Rudan Lisak, tel: 6100-587
- stručna savjetnica za programe sufinancirane iz fondova EU - Nataša Raus, tel: 6166-249
- stručna savjetnica za izdavačku djelatnost - Maja Petrić, tel: 6100-493
- stručni savjetnik za filmsku djelatnost, kontakt osoba: tel: 6100-586