clanak False

Odjel za mlade

05.02.2021.
Voditelj odjela za mlade - Petar Latinčić
Tel: 01 460-3225, faks: 01 460-3242
E-mail: petar.latincic@zagreb.hr

- obavljaju  se poslovi izrade, praćenja i provedbe programa za mlade, sufinanciranja organizacija civilnog društva putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade te putem javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, poticanja aktivnosti i praćenja provođenja aktivnosti iz gradskog programa za mlade, stručni i administrativni poslovi za Savjet mladih Grada Zagreba, poslovi izrade stručnih podloga za osnivanje i otvaranje omladinskih informativnih centara, savjetovališta, klubova za mlade, izviđačkih udruga i drugih oblika djelovanja za mlade, koordinacije za pokretanje, praćenje i provedbu projekata od posebnog interesa za mlade Grada Zagreba koji se sufinanciraju iz EU fondova, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave radi koordinacije i provedbe gradskog programa za mlade s ciljem unapređenja kvalitete života mladih na području kulture, slobodnog vremena, zdravstvene zaštite, socijalnih potreba, mobilnosti, informiranja, savjetovanja, samozapošljavanja i poduzetništva mladih, obrazovanja i informatizacije mladih, te aktivnog sudjelovanja mladih u društvu kao i podrške radu s mladima te pružanja podataka i informacija potrebnih za  rad tijela mjesne samouprave.