clanak False

Odjel za ostvarivanje statusa i prava

19.04.2017.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Trg Francuske Republike 15

 

Voditeljica Odjela za ostvarivanje statusa i prava: Suzana Stanić, dipl.soc.radnica

Tel: 610-1730, faks: 610-1737
E-mail: suzana.stanic@zagreb.hr

 

- obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i poslovi prvostupanjskog rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te financijsko-računovodstveni poslovi vezani za isplatu priznatih prava.
              

ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Voditeljica Odsjeka za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji: Martina Zoroje, dipl.soc.radnica

Tel: 610-1792, faks: 610-1737
E-mail: martina.zoroje@zagreb.hr

-obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog postupka na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u vezi s rješavanjem o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusu osobe smrtno stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima, statusu člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu člana obitelji nestale osobe u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima, statusu članova obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima te pravima članova njihove obitelji, statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusu osobe stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima, statusu zatočenika u neprijateljskom logoru, o pravu na jednokratnu novčanu pomoć, na naknadu za nezaposlene, na besplatne udžbenike, na besplatni topli obrok statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji i ostalih statusa i prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, ostvarivanja statusnih i drugih prava mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990. na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, vođenje propisanih evidencija i dokumentacije, izdavanja potvrda o statusu i pravima o kojima rješava i o kojima vodi evidenciju, izdavanja objava u vezi s povlasticama u unutarnjem putničkom prometu i statusa i prava osoba koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno Zakonu, financijsko-računovodstveni poslovi vezani za isplatu prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990., stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara, ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, te financijskih evidencija i izvješća.

 

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni ured Gradske uprave: Dubrava

 

ODSJEK ZA ŽRTVE I STRADALNIKE RATA

Voditeljica Odsjeka za žrtve i stradalnike rata: Vesna Čavka, dipl.soc.radnica

Tel: 610-1743, faks: 610-1737
E-mail: vesna.cavka@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prvostupanjskog rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, izdavanja potvrda o statusu i pravima o kojima rješava i o kojima vodi evidenciju, izdavanje objava u vezi s povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, financijsko-računovodstveni  poslovi u vezi  s pravima ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, statusa i prava osoba koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske.

Za osobe koje imaju prebivalište na području Zagreba i osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj zahtjevi se podnose na lokaciji Vodnikova 14.
Tel: 6100-351