clanak False

Odjel za praćenje programa i fondova Europske unije

19.04.2017.

 Voditelj odjela za praćenje programa i fondova Europske unije - Branka Tabak Paraščić

Tel: 658-5041, faks: 658-5059
E- mail: branka.tabak-parascic@zagreb.hr
 

 - obavlja poslove redovitog praćenja, prikupljanja i obrade podataka o politikama, općim odlukama i strateškim odrednicama Europske unije radi kontinuiranog praćenja programa i fondova Europske unije, praćenja mogućnosti korištenja drugih međunarodnih izvora financiranja, stručne obrade i ocjene dostupnih natječaja, praćenja pravnih akata Europske unije te obrade, analize i distribucije gradskim upravnim tijelima, poslove organizacije stručne edukacije službenika vezano uz funkcioniranje sustava Europske unije i korištenje programa i fondova Europske unije te iz područja upravljanja projektima, pružanja potpore udrugama iz područja Europske unije i korištenja programa i fondova, poslove uspostavljanja i održavanja suradnje s europskim institucijama, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove Europske unije, razvoja suradnje s drugim predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim i drugim organizacijama te poslove u vezi sklapanja partnerstva i organizacije partnerskih mreža Grada Zagreba.