clanak False

Odjel za pravne i financijske poslove

03.01.2022.
Voditelj Odjela za pravne i financijske poslove - Draženko Pandek
Tel: 658-5608, faks: 658-5609
E-mail: drazenko.pandek@zagreb.hr
- Obavlja poslove rješavanja u upravnim stvarima u području poljoprivrede, poljoprivrednog zemljišta, zaštite bilja, šumarstva i lova, vođenja propisanih očevidnika i izdavanja uvjerenja, praćenja i proučavanja stanja u područjima iz djelokruga Ureda, izrade ugovora, izrade prijedloga općih, pojedinačnih i drugih akata u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, poljoprivrednog zemljišta, zaštite životinja i veterinarstva, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi praćenja propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda i izrade prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu te pripremanja stručnih materijala za potrebe službe za upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi izrade prijedloga za osiguranje financijskih sredstava u proračunu Grada za rad i poslovanje Ureda, izrade analiza vezanih uz proračunsku potrošnju po pojedinim programima i aktivnostima iz djelokruga Ureda, financijsko-planski i računovodstveni poslovi vezani uz poslovanje Ureda, poslove davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te druge poslove iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove - Mario Boroš
E-mail: mario.boros@zagreb.hr
Tel: 658-5608, faks: 658-5609
- Obavlja poslove rješavanja u upravnim stvarima u području poljoprivrede, poljoprivrednog zemljišta, zaštite bilja, šumarstva i lovstva, vođenja propisanih očevidnika i izdavanja uvjerenja, izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službeni očevidnici, poslove praćenja i proučavanja stanja u područjima iz djelokruga Ureda, davanja stručne pomoći o primjeni propisa drugim odjelima i izrade oglednih primjeraka akata u primjeni propisa, izrade ugovora, izrade prijedloga općih, pojedinačnih i drugih akata u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, poljoprivrednog zemljišta, zaštite životinja i veterinarstva, poslove u vezi s pripremom dokumentacije koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslove pripremanja podataka i drugih stručnih materijala za potrebe službe za upravljanje ljudskim potencijalima, davanja mišljenja, primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga Ureda, te poslove davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODSJEK ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditelj Odsjeka za financijske poslove: kontakt osoba:
Tel: 658-5608, faks: 658-5609
- Obavlja poslove izrade prijedloga za osiguranje financijskih sredstava u proračunu Grada za rad i poslovanje Ureda, izrade analiza vezanih za proračunsku potrošnju po pojedinim programima i aktivnostima iz djelokruga Ureda, izrade financijskih evidencija i izvješća, poslove u vezi s pripremom dokumentacije koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Ureda, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, te financijsko-planske i računovodstvene poslove vezane uz poslovanje Ureda.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni ured Gradske uprave: Sesvete