clanak False

Odjel za pripremu i provedbu mjera politike urbane prehrane

03.01.2022.
Voditeljica odjela za pripremu i provedbu mjera politike urbane prehrane: Vanja Ušaj
tel: 658-5607,  faks: 658-5609
Email:vanja.usaj@zagreb.hr
                                            
- obavljaju se poslovi u vezi s  pripremom, izradom, provedbom i praćenjem smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane i unapređivanjem održivog sustava i kulture prehrane, mjera za promociju lokalno proizvedene hrane, u vezi s razvijanjem svijesti javnosti o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti u pogledu veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša, te važnosti smanjenja gubitka i bacanja hrane, poticanjem suradnje poljoprivrednih proizvođača, javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, uspostavom baza proizvođača i potrošača hrane više vrijednosti i njihovo povezivanje, poticanjem izravne prodaje i uspostavom kratkih lanaca opskrbe, poticanjem interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem u programima kvalitete i promocije hrane, poslovi u vezi sa zaštitom, dodjelom i promocijom oznaka kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda lokalnih proizvođača, suradnje sa znanstvenim, proizvođačkim i civilnim sektorom u vezi s organizacijom edukacija, stručnih i promotivnih događanja, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata te za osiguranje proračunskih sredstava u vezi  s provedbom mjera politike urbane prehrane, davanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija iz djelokruga Odjela, te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.