clanak False

Odjel za programe udruga

19.04.2017.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

 

Voditeljica odjela za programe udruga: Milena Suknaić

Tel: 610-0061, faks: 610-1027
E-mail: milena.suknaic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za procjenu, odabir, financiranje i praćenje programa i projekata, odnosno dodjele financijskih sredstava udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama iz Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata te drugim organizacijama civilnog društva, izrade dokumenata, izvješća, prijedloga i drugih akata iz područja financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave vezano uz rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga iz Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata te drugih organizacija civilnog društva, poslovi vezani uz dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, vođenje propisanih evidencija i dokumentacija