clanak False

Odjel za promidžbu i informiranje

01.01.2022.
Voditelj Odjela za promidžbu i informiranje - Goran Bošnjak
e-mail: goran.bosnjak@zagreb.hr
- obavlja poslove planiranja, pripreme i realizacije promotivnih i edukacijskih  aktivnosti i informiranja u području gospodarstva, poduzetništva, turizma, energetski održivog razvoja, sustavnog gospodarenja energijom, primjene mjera energetske učinkovitosti, ekološko prihvatljivih goriva, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih organizacija civilnog društva, razmatranja njihovih pitanja i prijedloga, informiranja i savjetovanja građana, udruga građana i službenika i namještenika gradske uprave Grada Zagreba o poticajnim mjerama iz nadležnosti Ureda te o mogućnostima poboljšanja energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih i ekološko prihvatljivih izvora energije u okviru realizacije projekta „Zelena uprava“, organiziranja stručnih izlaganja, tribina, predavanja, konferencija i drugih regionalnih i međunarodnih aktivnosti (Energetski tjedan i sl.), sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata te promotivnih i poticajnih aktivnosti u suradnji s drugim gradskim upravnim tijelima, ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama,  institucijama i organizacijama.