clanak False

Odjel za razvoj i unapređivanje poljoprivrede i šumarstva

03.01.2022.
Voditeljica Odjela za razvoj i unapređivanje poljoprivrede i šumarstva: Vlasta Ranogajec 
tel: 658-5683, faks: 658-5609
E-mail: vlasta.ranogajec@zagreb.hr
- Obavlja poslove pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te mjera unapređivanja stanja u području šumarstva i lovstva, poticanje interesnog povezivanja u području poljoprivrede i šumarstva, poslovi vezani uz financiranje i praćenje provedbe programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području poljoprivrede, šumarstva i lovstva, izrade izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata, te za osiguranje proračunskih sredstava u području poljoprivrede, šumarstva i lovstva, sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja u dijelu koji se odnosi na područje šumarstva, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u planiranju razvoja poljoprivrede i šumarstva, poslovi provedbe i praćenja izravnih mjera gradskih potpora poljoprivredi, šumarstvu i lovstvu, provedbe mjera državnih potpora poljoprivredi, kontrole provedenih mjera gradskih potpora s evaluacijom, evidencije korisnika mjera, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija iz djelokruga Odjela, te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA PRIPREMU I IZRADU MJERA
Voditelj Odsjeka za pripremu i izradu mjera: Zmaić Damir
Tel: 658-5683, faks: 658-5609
E - mail: Damir.Zmaic@zagreb.hr
- Obavlja poslove pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te mjera unapređivanja stanja u području šumarstva i lovstva, poticanja interesnog povezivanja u području poljoprivrede i šumarstva, poslove vezane uz financiranje i praćenje provedbe programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području poljoprivrede, šumarstva i lovstva, izrade izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata, te za osiguranje proračunskih sredstava u području poljoprivrede, šumarstva i lovstva, sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja u dijelu koji se odnosi na područje šumarstva, poslove suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u planiranju razvoja poljoprivrede i šumarstva, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PROVEDBU I PRAĆENJE MJERA
Voditelj Odsjeka za provedbu i praćenje mjera: Lukica Hajvaz  tel: 658-5684, faks: 658-5609
E-mail: lukica.hajvaz@zagreb.hr
- Obavlja poslove provedbe i praćenja izravnih mjera gradskih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, šumarstvu i lovstvu, administrativne i terenske kontrole provedenih mjera gradskih potpora s evaluacijom, uspostavljanja i vođenja evidencije korisnika mjera, izrade stručnih izvješća iz djelokruga Odsjeka, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija iz djelokruga Odsjeka.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni ured Gradske uprave: Sesvete