clanak False

Odjel za realizaciju i koordinaciju projekata pametnog grada - Zagreb smart city

01.01.2022.
Voditeljica Odjela za realizaciju i koordinaciju projekata pametnog grada - Zagreb smart city- Sanja Malnar Neralić
e-mail: sanja.malnar-neralic@zagreb.hr
- operativno koordinira realizaciju projekata iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pruža potporu u izradi sektorskih akcijskih planova odnosno provedbenih akata, prati provedbu i uspješnost prioritetnih mjera, prikuplja i analizira potrebne podatke i stvara potrebne baze podataka, promovira projekt Pametni grad - Zagreb Smart City, potiče primjenu pametnih rješenja i kreiranja inovacija, provodi interaktivnu komunikaciju između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova, usko surađuje s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave, Tehnološkim parkom Zagreb, Razvojnom agencijom Grada Zagreba i svim srodnim i uključenim institucijama.