clanak False

Odjel za skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

19.04.2017.

Voditeljica odjela za skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji: Suzana Havelka Noršić

Tel: 610-0389, faks: 610-0386
E-mail: suzana.havelka-norsic@zagreb.hr


- obavljaju se poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, poslovi u vezi s identifikacijom posmrtnih ostataka poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i civilnih žrtava rata, ostvarivanjem pogrebne skrbi ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te pomoći obiteljima u vezi s identifikacijom posmrtnih ostataka ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u vezi s ostvarivanjem prava na medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izrade i provođenja programa pojačane skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na području Grada Zagreba, izrade dokumenata, izvješća, prijedloga i drugih akata iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vođenja propisanih evidencija i dokumentacije.