clanak False

Odjel za zaštitu životinja i veterinarske poslove

03.01.2022.
Voditelj Odjela za zaštitu životinja i veterinarske poslove: Robert Matić  tel: 658-5583, faks: 658-5609  
E-mail: robert.matic@zagreb.hr
- Obavlja poslove vezane uz unapređivanje stanja u području zaštite životinja, poslove u vezi s razvijanjem svijesti javnosti o zaštiti i odgovornom držanju životinja, osiguravanja sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina, poslove vezane uz financiranje i praćenje programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području zaštite životinja i veterinarstva, poslove u vezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom rada ustanove iz područja zaštite životinja, izrade izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata, te za osiguranje proračunskih sredstava u području zaštite životinja i veterinarstva, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija, te druge poslove iz djelokruga Odjela.