clanak False

Odjel za zdravstvo- III. kat

24.11.2021.

Voditeljica Odjela za zdravstvo - Ivana Portolan Pajić
Tel: 01/460-3427, faks: 01/460-3400
E-mail: ivana.portolan-pajic@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi praćenja stanja u području zdravstva, osiguravanja zdravstvene zaštite stanovnika na području Grada Zagreba, organiziranja i osiguravanja sredstava za rad mrtvozorničke službe i hitne medicine, organiziranja rada ustanova čijih je Grad Zagreb osnivač, organiziranja provedbe postupaka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je Grad Zagreb osnivač, planiranja sredstava decentralizacije u zdravstvenim ustanovama, davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba, izrade programa promicanja zdravlja i zdravih stilova života i programa prevencije ovisnosti.

 

ODSJEK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PLANIRANJE - IV. kat

Voditeljica Odsjeka za zdravstvenu zaštitu i planiranje: Jadranka Jakić-Petrak

Tel: 01/460-3408, 460-3409, faks: 01/460-3445 i 460-3400

E-mail: jadranka.jakic-petrak@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenje stanja u području zdravstva, izrade analiza, izvješća i drugih stručnih materijala, osiguravanja zdravstvene zaštite stanovnika na području Grada Zagreba iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, osiguravanja popunjenosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba, organiziranja i osiguravanja sredstava za rad mrtvozorničke službe, organiziranja i osiguravanja sredstava za hitnu medicinu na području Grada Zagreba, organiziranja rada ustanova čiji je Grad Zagreb osnivač, organiziranja provedbe postupaka objedinjene javne nabave, odnosno poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka koji se odnose na javnu nabavu za zdravstvene ustanove čiji je Grad Zagreb osnivač, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), donošenja plana zdravstvene zaštite za Grad Zagreb sukladno planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske te donošenja jednogodišnjeg i trogodišnjeg plana promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti i provođenje mjera sukladno planovima, utvrđivanja potreba, predlaganja reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje pravnih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u vlasništvu Grada Zagreba, koordiniranja rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Grada Zagreba obavljaju zdravstvenu djelatnost, te poslovi u svezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom pravnih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u vlasništvu Grada Zagreba, planiranje, praćenje i kontrola utroška sredstava decentralizacije u zdravstvenim ustanovama, davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba, praćenja rada Savjeta za zdravlje, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 

ODSJEK ZA PROMICANJE ZDRAVLJA - III. kat

Voditeljica Odsjeka za promicanje zdravlja: Jasna Tucak

Tel: 01/460-3417, faks: 01/460-3445 i 460-3400
E-mail: jasna.tucak@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade programa promicanja zdravlja i zdravih stilova života i programa prevencije ovisnosti, osiguravanja sredstava za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno - ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na području Grada Zagreba, poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa udruga iz područja zdravstva te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.