clanak False

Održan Dan Urbane aglomeracije Zagreb

27.06.2018.
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada (GUSPRG) održao je Dan Urbane aglomeracije Zagreb u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 19. lipnja 2018., od 11,00 do 14,00 sati.

Svrha događaja bila je promidžba Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine i mogućnosti financiranja iz fondova EU. Nazočni su bili gradonačelnik Grada Zagreba gosp. Milan Bandić sa suradnicima, župan Krapinsko-zagorske županije gosp. Željko Kolar, predstavnici Zagrebačke županije, regionalnih koordinatora, gradova i općina u obuhvatu aglomeracije, članovi Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb i Radne skupine.

Gradonačelnik Grada Zagreba naglasio je da je susret organiziran kako bi što bolje usmjerili naše snage prema realizaciji ciljeva koje smo usuglasili, napomenuvši da je Zagreb sa svoje dvije susjedne županije, Zagrebačkom i Krapinsko-zagorskom, kao nerazdvojna cjelina, povezana povijesno, a danas naročito intenzivnim dnevnim cirkulacijama ljudi, proizvoda i informacija te stoga postoji potreba razvoja zajedničke infrastrukture i usuglašenih planova.

Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković, između ostalog je napomenula da se Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. želi ostvariti skladno razvijen metropolitanski prostor zajedničkih inovativnih koncepata koji bi se ostvarivao sinergijskim djelovanjem tri strateška cilja. Također je istaknula potrebu redovnog okupljanja s ciljem što bolje provedbe Strategije.

Svim uključenim relevantnim dionicima na Danu Urbane aglomeracije Zagreb predstavljene su sljedeće prezentacije:
 • Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine  i brošure Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku te e-knjiga / PDF, GUSPRG
 • Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, revizija za 2018. godinu, GUSPRG
 • Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., GUSPRG
 • Mehanizam ITU - mogućnosti financiranja za Urbanu aglomeraciju Zagreb, Ured za programe i projekte EU
 • Izrađene studije za obuhvat UAZ, vanjski izrađivači:
  • Analiza EU konteksta planiranja i usporedivosti gradova za UAZ, Urbanex d.o.o.
  • Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja UAZ, sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek
  • Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba, Institut za turizam
Nakon prezentacija održana je diskusija te je zaključeno da će se primjedbe i sugestije razmotriti u daljnjem radu, te će se nastaviti s redovitom organizacijom ovakvih događanja.

Predstavljene prezentacije možete pogledati klikom na:

Aktivnosti