clanak False

Oglas objave ponovne javne rasprave - izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba

02.08.2019.
Oglas objave ponovne javne rasprave - o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba